Taghaver på Pier II

Dan Jord A/S udfører belægning og taghaver på De Bynære Havnearealer

BESTSELLERs nye Domicil på Pier II
Som underentreprenør til MT Højgaard, har Dan Jord A/S stået for udførsel af alle granitbelægninger både omkring og på taghaverne af Bestseller’s nye Hovedkontor på Aarhus Havn Pier II – en af de mest markante placeringer på Aarhus Havns Bynære Havnearealer, som er det første man ser, når man køre mod havnen fra Randersvej / Nørreport.
For Dan Jord A/S startede Projektet i marts 2014 og bestod i terræn af ca. 4000 m2 granitbelægningssten i 600 x 900 mm Basalt fra Sicilien. Fliserne er støbt fast til terrændækket, som dækker over de 3 etager parkeringskælder der findes under bygningen – en kælder der i øvrigt også fungerer som gennemkørsel over til Navitas Park.
Der etableret en del træhuller som bl.a. er lavet med en speciel ”stratacells opbygning”, hvilket er plastikkasser der kan bære vægten af lastbiler, uden at belægningen sætter sig. Der ud over er der sat ca. 1 km af den Indiske kantsten Kumpan Green, som i forvejen er brugt på en del af vejene på De Bynære Havnearealer.
Tagterrasserne er nogen af de mest interessante der har set dagens lys i Danmark. Først og fremmest er rigtig mange af bygningerne afsluttet i forskellige højder, hvilket giver ”lukkede” gårdrum og mange forskellige kig ned over de ca. 13 forskellige gårdrum/terrasser – og en formidabel udsigt over byen. Ud over granitstier og terrasser er der også granit siddeplinte og granitplantekummer. Sidst og ikke mindst har arkitekten slået sig løs ved at lave decideret bakkelandskaber med tilhørende træbeplantning og en stor variation af sedum og vegetationsmåtter, der virkelig skaber fornemmelsen af en rigtig have. Dette har været en anderledes og relativt kompliceret del af projektet – men med et meget tilfredsstillende resultat, da vi 31. maj 2015 var med til aflevering af projektet.