Genforeningspladsen i København

Genforeningspladsen 1 (1) Genforeningspladsen 2Genforeningspladsen i Københavns Nordvestkvarter – Etablering af en permanent skøjtebane samt kunstgræsbane – en helt UNIK opgave, som vi er stolte af at få tildelt.

Lidt historisk baggrund:

Genforeningspladsen er en stor sportsplads placeret i et boligkvarter mellem Hulgårdsvej og Borups Allé, i Københavns Nordvestkvarter. Det nuværende anlæg blev etableret i 1920’erne og bruges hele året til en lang række forskellige sportsaktiviteter, herunder bl.a. fodbold, tennis samt skøjteløb om vinteren. Pladsen er fredet. Den nuværende skøjtebane på Genforeningspladsen er en midlertidig 400-meter rundløbs-isbane. Skøjtebanen blev anlagt i 2001 og er den eneste af sin slags i Danmark. Banen bruges bl.a. af Hurtigløberforeningen af 1972 og er desuden åben for offentligheden i perioden fra december til februar, med op mod 2300 besøgende ugentligt i sæsonen.

Projektet:

Kort fortalt omfatter projektet projektering og udførelse af etableringen af en permanent skøjtebane samt kunstgræsbane på Genforeningspladsen. Projektet udføres i totalentreprise med Orbicon A/S som rådgiver samt bl.a. Wicotec Kirkebjerg A/S (tekniske installationer) og CJ Group Aarhus A/S (bygningen) som underentreprenører.

Projekteringen og udførelsen indeholder alle nødvendige arbejder for rydning, jord, bundopbygning, afvanding, brolægning, belægninger, hegn, belysning, kunstgræsbelægning, bygninger, inventar, diverse installationer samt idriftsættelse.

  • I sommerperioden vil kunstgræsbanen have mulighed for en 11-mands bane eller opdeles i 8- og eller 5 mandsbaner. I den ene runding opstreges til 3 3-mandsbaner.
  • Om vinteren vil skøjtebanen optage en del af arealet, men stadig med plads til 8-, 5- eller 3-mandsbaner.
  • Kunstgræsarealet vil desuden blive opstreget til forskellige atletikdiscipliner.
  • Rammerne omkring kunstgræsbane og skøjtebane skal fremstå som et attraktivt opholds- og aktivitetsareal.
  • En gangbro over skøjtebanen vil i vintersituationen sikre adgang til fodboldbanen. Gangbroen udføres så den kan nedtages i sommerperioden,
  • Etablering af bygning, som rummer teknikrum til skøjteanlæg, slibning og opbevaring af skøjter samt café, skøjteudlejning mm.
  • Overskudsjord bruges til at etablere en vold mellem skøjtebanens ene side og tennisbanerne. Volden udformes så den kan fungere som en slagt tribune for skøjteløb, fodbold og tennis samtidig med at den indgår i det samlede aktivitetslandskab og f.eks. rummer en miniscene og kan bruges til leg og som led i intervaltræning – og ikke mindst til rekreativt ophold, solbadning, picnic osv.
  • I skøjtebanens runding nærmest strøget, skal der af hensyn til funktionen som smelteområde i vintersituationen, være fast belægning. Arealet indrettes med faciliteter til udendørs fitness og opmærkning der motiverer til leg og bevægelse.

Tidsplan:

Projektering påbegyndes primo april 2016. Anlægsarbejder, som kræver byggetilladelse, forventes påbegyndt medio juni 2016. Projektet afleveres umiddelbart inden jul 2016.

Bygherre: Københavns Kommune, Byggeri København.

Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S