Kunstgræsbane I Hammel

Hammel Hammel-2Etablering af kunstgræsbane I Hammel

Hammel Kunstgræsbane er endelig ved at blive en realitet. I foråret 2016 anlægges en 11v11 kunstgræsfodboldbane med op-stregning til to stk. 8v8 samt 4 stk. fem-mandsbaner. Projektet omfatter endvidere etablering af tilhørende sidearealer samt regnvandsbassin nord for kunstgræsbanen. Banen anlægges med en 3. generations kunstgræsbelægning med stråhøjde på 45 mm, af typen Italgree 47XTender Pro.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

 • Etablering af dræn og afvanding
 • Klargøring af projektarealet på 6.900 m2 med græsvækst
 • Afrømning af 2.000 m2 muld
 • Afrømning / regulering af ca. 5.800 m2 grusbane
 • Opbygning af bane med 3.400 m3 bundsikring, 1.175 m3 stabilgrus kv. II og 80m3 afretningsgrus
 • Sætning af 368 lbm kantsten
 • Etablering af 8.250 m2 kunstgræsbelægning inkl. Drænmåtte
 • Etablering af 300 m2 grussti
 • Etablering af 371 lbm boldhegn inkl. Port og 6 boldhenteråbninger
 • Etablering af lysanlæg
 • Etablering af regnvandsbassin

Bygherre: Hammel Kunstgræs Forening
Rådgiver: Orbicon A/S