Jord og kloak

Traditionelle jord- og kloakarbejder
Dan Jord A/S udfører alle typer af anlægsopgaver i og på jorden. Vi har mange års erfaring med udførelse af anlægsarbejder i forhold til både forsyningsledninger og såvel større som mindre infrastrukturprojekter. De arbejder, som vi har udført inden for de senere år, tæller bl.a. en række fjernvarme- og infrastrukturprojekter samt kloaksepareringer.

Dan Jord A/S er en autoriseret kloakmestervirksomhed. Vores kvalitetsstyringssystem er pt. godkendt gældende til 30. marts 2018.

Midtbyfornyelse
Gennem årene har vi opbygget en solid erfaring med udførelse af komplekse projekter i tættrafikerede bykerner. I Aarhus har Dan Jord A/S gennem mange år spillet en central rolle i renoveringen af byrum i midtbyen. Blandt vores mange projekter i Aarhus Midtby kan nævnes renoveringen af Store Torv, Lille Torv, Immervad, Åboulevarden, Søndergade og Ryesgade samt ikke mindst fritlægningen af Aarhus Å. Derudover har vi udført en række større byfornyelsesprojekter i centrale dele af bl.a. Viborg, Odder, Vejle, Rønde og Hinnerup.

Byggemodninger
I de senere år har vi endvidere udført en række byggemodninger, som har omfattet en bred vifte af jord-, kloak- og forsyningsledningsarbejder, etablering af den nødvendige infrastruktur i områderne samt færdiggørelsesarbejder. Alt sammen arbejder, som vi kan udføre i eget regi.