Nedgravede affaldscontainere

Nedgravede affaldscontainere

  • Et solidt, flot og funktionelt affaldssystem
  • En nedgravet affaldscontainer erstatter seks traditionelle 660 liters affaldsbeholdere
  • Ingen lugtgener
  • Ingen overfyldte skraldespande

En ren og kønnere by
Århus midtby er blevet en ren og kønnere by. Siden 2008 er flere affaldscontainere til dagrenovation, papir og glas fjernet fra fortove og gårdmiljøer. I stedet har Århus Kommune fået gravet 650 affaldscontainere ned, og både beboerne og kommunen er meget tilfredse med resultatet. Det underjordiske system er en oplagt  løsning for:

  • Kommuner
  • Boligforeninger
  • Grundejerforeninger
  • Virksomheder.

Knap 350 containere gravet ned af Dan Jord A/S
Af de 650 nye affaldscontainere har Dan Jord A/S haft kontrakt på udførelse af cirka halvdelen, som alle er udført efter individuelle ønsker om placering, valg af belægning og containertype. Dan Jord A/S har stået for nedgravningen af betonkasserne, monteret sikkerhedshegnet og selve containeren samt reetablere med færdig belægning.

Konstruktionen under jorden
Ved de kommende affaldsstationer etablerer Dan Jord A/S et firkantet hul i 2,5 meters dybde og foretager naturligvis i samme forbindelse eventuelle ledningsomlægninger. I hullet monterer vi den ydre betonkasse, som selve affaldscontainerne sænkes ned i. Hver affaldsstation består af to til tre separate affaldscontainere, som hver rummer fire kubikmeter. Alle materialer er solide og slidstærke og kræver ingen vedligeholdelse.

Det synlige affaldsindkast
Ved hver affaldscontainer er et synligt affaldsindkast, som tydeligt viser om containerne er beregnet til dagrenovation, papir eller glas. Affaldsindkastet er cirka en meter højt og monteret på en stålplade, som står på betonkassens øverste kant.

Sikkerhed og tømning
Tømningen foretages af en lastbilkran, som løfter hele affaldscontaineren i åget. Inde i betonkassen er desuden monteret et sikkerhedshegn, som skydes op og sikrer, at ingen falder ned i hullet imens. Selve tømningen sker, når en pal i bunden af containeren bliver udløst. Tømningen tager cirka et minut.

Fordele med nedgravede affaldscontainere
Løsningen med de nedgravede affaldscontainere giver mange fordele. Beboerne får et pænt og mere hygiejnisk affaldssystem, som er nemt at benytte. Løsningen kræver ingen vedligeholdelse og viceværten slipper for at håndtere de store traditionelle affaldscontainere. Endelig kræver systemet minimal plads, og lugtgener samt overfyldte containere er fortid.