Idrætsanlæg

Specialister i anlæg af naturgræsbaner og kunstgræsbaner

  • Færdige fodboldbaner på seks til syv uger
  • Optimale spilleforhold
  • Helt ny bane eller omlægning af eksisterende baner
  • Stor erfaring inden for feltet

Kunstgræs eller naturgræs?
Dygtige faste samarbejdspartnere og leverandører er en af grundende til, at Dan Jord A/S kan etablere en perfekt naturgræsbane på seks til syv uger. Ved 2. generations kunstgræs består infill-materialet af ren sand. Ved 3. generations kunstgræs består det af både sand og gummigranulat, som gør banen blødere at spille på. Infillmaterialet fyldes i tæppet mellem græsfibrene. Anlægsperioden for kunstgræsbaner er omtrent ti uger.

Tilfredse bygherrer og topresultater
Etableringen af banerne tager udgangspunkt i, at samarbejdet med bygherren bliver godt, og dialogen bliver åben. På den måde bliver resultatet som ønsket for alle parter. Vi anlægger desuden ikke kun fodboldbaner, men har også erfaring med atletikbaner.

Helt ny bane eller omlægning af eksisterende
For alle typer opgaver gælder, at tidsplanen overholdes. Kvalitet, teamwork og projektledelse er nøglebegreber for at nå målet. Dan Jord A/S og de faste samarbejdspartnere har mange års erfaring fra tidligere projekter, både med naturgræs og kunstgræs. Det sikrer fleksibilitet, effektivitet og topkvalitet.

Opbygning og underlag
Ved kunstgræsbaner er bunden opbygget af bundgrus og stabilgrus. Herpå lægges gummigranulat, og den rigtige sammensætning sikrer en blød bane, som er meget naturtro. Ved naturgræsbaner lægges dræn, vandledninger og eventuelt varme under banen. Ovenpå lægges et lag vækstjord, som sikrer optimale vækstforhold for græsset og afledning af vand.

Dan Jord A/S har i løbet af de sidste år udført mange fodboldbaner og lignende projekter.

Fælles for alle er, at projekter er projekteret og udført i høj kvalitet med sans for detaljer. Ved at udføre disse projekter har Dan Jord A/S fået en stor ekspertise i udførsel af flere former for boldbaner, og er derfor i stand til at tilbyde efterprøvede total løsninger.

Referencer