Forsyningsledninger

Fjernvarme og rør

Dan Jord A/S har i mange år arbejdet med renovering og udbygning af fjernvarmenettet i Aarhus Kommune, både på transmissions- og distributionsnettet. Vi har derfor stor erfaring med at arbejde i den indre by, hvor det ofte er en udfordring at komme i jorden grundet de mange kabler og ledninger. Vi har erfaring fra store projekter i Aarhus og omegn, men vi varetager alle typer opgaver, lige fra større renoveringer og mindre vedligeholdelses-arbejder til udførelse af stikledninger.

Selvom vi ofte arbejder under trange forhold, renoverer vi med et minimum af forstyrrelser for trafikken.

Læs mere her