Kompetencer

Med baggrund i vores brede faglige kompetencer har vi udviklet os inden for nogle specialiserede arbejdsområder. Heraf kan vi blandt andet nævne komplicerede midtbyrenoveringer med alt fra renovering af kloakker, forsyninger og vejopbygning til etablering af nye belægninger i eksempelvis brosten eller granitfliser. Desuden har vi udført store arbejder i byrummene i Århus, Holbæk, Hinnerup, Christiansfeld, Hornslet, Rønde, Odder, Vejle og Kolding. Arbejderne har været særdeles komplekse på grund af infrastrukturen og dens omlægning. I Århus har vi forestået næsten samtlige nye byrum heriblandt udførelsen af Strøget, Store Torv og frilægningen af Århus Å. Til opgaverne hørte også renovering af vandledninger, fjernvarmeledninger, kabler og kloakanlæg.

Samarbejde er naturligt
Det er vores erfaring, at de bedste resultater viser sig, når kunde, rådgiver og entreprenør løser opgaverne i fællesskab og med respekt for de enkelte parters interesser. Partnering er den samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør i fællesskab løser opgaven i et åbent samarbejde. Dan Jord har de sidste år gennemført større projekter i partnering-kontrakter. Ved alle kontrakter var Dan Jord tidligt med i planlægningsfasen, og der var fuld åbenhed omkring økonomien.

Jord- og anlægsarbejder
Vi arbejder med traditionelle jord- og kloakarbejder, men har desuden stor erfaring og gode kompetencer inden for:

  • Forsyningsledninger
  • Anlægsgartner- og brolægningsopgaver
  • Vejbygning.

Med andre ord kan vi løse alle faser i et anlægsprojekt – og vi gør det altid med vores kunders ønsker og behov i centrum.

Anlægsgartner og brolægning
Dan Jord påtager sig ikke blot at anlægge og reetablere udenomsarealer. Vi udfører også gerne den løbende vedligeholdelse, så arealet altid tager sig bedst muligt ud. En stab af specialuddannede medarbejdere, som råder over de mest moderne maskiner og hjælpemidler, sørger for, at omgivelserne præsenteres på flotteste vis. Brolægning er en af vores spidskompetencer. Både traditionelle og i særdeleshed komplicerede opgaver. Vores kvalitetsbevidste medarbejdere leverer altid gode resultater, og de arbejder med kreative udførelsesmetoder.

Idrætsanlæg
Vi har stor erfaring inden for etablering af idrætsanlæg. Vi anlægger både kunstgræsbaner og naturgræsbaner i superligaklassen, som lever op til DBU’s krav. Idrætsbanerne bliver anlagt på en bund af bundsikringsgrus og stabilgrus. Opbygningen er en vigtig balancegang mellem bæreevne og drænevne. Her mener vi at have fundet opskriften, således at begge dele opfyldes til gavn for banens kvalitet.

Fjernvarme
Dan Jord har i mange år arbejdet med renovering og udbygning af fjernvarmenettet i Århus Kommune, både på transmissions- og distributionsnettet. Vi har derfor stor erfaring med at arbejde i den indre by, hvor det ofte er en udfordring at komme i jorden grundet de mange kabler og ledninger. Vi har erfaring fra store projekter i Århus og omegn, men vi varetager alle typer opgaver, lige fra større renoveringer og mindre vedligeholdelsesarbejder til udførelse af stikledninger.