Om Dan Jord A/S

Om Dan Jord A/S – Firmaprofil og historie

Dan Jord A/S er stiftet i december 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne fra JAT A/S, et dengang ti år gammelt Århus-firma.
Dan Jord A/S har således omtrent 35 års erfaring i anlægsarbejder. Igennem årene har vi tilpasset os markedsvilkårene, og vores væsentligste beskæftigelse i starten af 1980’erne var anlægsarbejder i forbindelse med Varmeplan Århus. I 1990’erne udførte vi omtrent 90 % af anlægsarbejderne afledt af Vandmiljøplanen i Århus Kommune. I forbindelse med færdiggørelsen opstod der et behov for anlægsgartnerarbejder, brolægningsekspertise og grøn vedligeholdelse. Dan Jord A/S stod derfor i mange år for den grønne vedligeholdelse omkring renseværkerne.

Udvikling af kompetencerne
Igennem årene har vi tilpasset os markedsvilkårene, og vi tilstræber at skabe fortsat stor ekspertise på de områder, som vi tager fat på. Vi tror også på, at vores længere og varige samarbejder med kunderne afspejler vores professionelle måde at arbejde på. Alle vores målsætninger kan vi dog ikke opfylde uden vores medarbejdere. Derfor fokuserer vi på at udvikle dem. Det gælder både fagligt, ledelsesmæssigt, men i høj grad også samarbejdsmæssigt. Vi mener, at en fast stab af veluddannede medarbejdere tjener vores kunder godt og dermed også vores virksomhed.

Kvalitet i højsædet
Dan Jord A/S er generel anlægsentreprenør. Vores aktiviteter dækker alt inden for anlægsarbejder. Vi udfører alt i og på jorden. Vores erklærede mål er, at vi vil være kendt som en professionel og pålidelig samarbejdspartner. Vi ønsker, at vores kunder opfatter os som engagerede, omhyggelige, fleksible og omkostningsbevidste – derfor leverer vi kvalitetsarbejde til tiden og til den rigtige pris.