Grøn pleje

Grøn pleje

Værdiskabelse gennem vedligeholdelse

 • Servicekontrakter på grønne arealer
 • Stubfræsning og hugning af flis
 • Træfældning

Vedligeholdelse af belægninger, græsarealer
og plantebede
Dan Jord A/S tilbyder komplette vedligeholdelsesløsninger, som indebærer forundersøgelser, udarbejdelse af plejeplan, pleje samt løbende optimering af plejeplanen.
Alt i alt bidrager vi med at passe på de værdier og investeringer, der ligger i anlægget, og det forlænger levetiden.

Grønt er godt for øjnene
Udenomsarealerne giver ofte det første indtryk, og Dan Jord A/S har ekspertisen til at sikre et præsentabelt og velplejet ydre for enhver virksomhed, boligforening eller kommunal instans. Vi udfører både nyanlæg, renovering og vedligeholdelse, så alle bliver budt velkommen i skønne omgivelser.

Stubfræsning og hugning af træflis
Træstubbe kan være til stor irritation, men det kan nemt undgås. Endda uden at man bagefter står med nye problemer i form af et stort hul og en træstub, man ikke kan komme af med. Fræseren hugger stubben i småstykker, og træflis kan oven i købet bruges som dekoration i havens bede.

Topkapning og træfældning
Vores uddannede fældningsspecialister går professionelt til hver opgave og tilrettelægger fældningen, så hver eneste gren lægges nøjagtigt som planlagt. Vi vedligeholder også trægrupper og mindre skovarealer og har erfaring med udtyndning, klipning, lugning og gødskning.

Grøn service, udvalgte referencer

 • Vedligeholdelse af transmissionsstrækning fra Studstrupværket til Århus vest for Århus Kommune.
 • Vedligeholdelse af boligområder Havkærvænget, Rønnehegnet, Tilst Søndervej, Tuestensvej, Stavnsvej,
 • Bispehaven og Præstevangsvej for boligforening Præstehaven i Århus.
 • Vedligeholdelse af grønne arealer ved hovedkontoret for Per Aarsleff A/S på Lokesvej i Åbyhøj og omkring fabriksarealerne på Birkemosevej i Hasselager.
 • Vedligeholdelse af gårdanlæg Karré 348 Århus
 • Vedligeholdelse af havnefronten for Århus Havn.
 • Vedligeholdelse af grønne områder i Erhvervsparker i Århus N. Lisbjerg, Trige og Stokagervej.
 • Vedligeholdelse ved Gartneriet Rosa i Lading.
 • Vedligeholdelse af Rådhuskarréen i Odder.
 • Vedligeholdelse for Århus Kommunale Værker på Thorsvej.
 • Vedligeholdelse omkring pumpestation for Århus Kommunale Værker ved Århus kommunehospital.
 • Græsklipning for Boligselskabet Statsbo.
 • Vedligeholdelse af grønne arealer og legepladser ved Kildebjerg Ry.
 • Vedligeholdelse for Sundhed og Omsorg ved cirka 20 plejehjem i Århus Nord og Vest.
 • Vedligeholdelse af det nye arrangementsareal på Tangkrogen i Århus.