Brolæggerarbejder

  • Jette Tikjøbs Plads - Nyanlæg af plads på Aarhus Havn. 2013
  • Belægningsarbejde Aarhus Universitet 2012-2013