Jord og Kloak

Gellerupparken og Toveshøj – infrastruktur Etp. 1

Infrastrukturprojekt i Aarhus. Anlægsarbejderne i forbindelse med gennemførelse af 1. etape af de nye vejanlæg i området Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand.

Forlængelse af Herredsvej vest om Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Forlængelse af Herredsvej vest om Aarhus Universitetshospital, Skejby. Projektet omfatter etablering af ny vej inkl. Cykelstier. Eksisterende veje tilpasses og tilsluttes med etablering af nye signalregulerende kryds.

Aarhus Letbane, entreprise 12. (2013/2014)

Arbejdet omfatter etableringen af en 2,7 km lang strækning på Danmarks første letbane projekt fra Herredsvej til Randersvej. På denne strækning er der bygget 3 broer. En 350 m land dalbro over Egåen, en 70 m lang bro over Djurslandmotorvejen og en 75 m land bro over den nye vej, Klokhøjen. På alle broerne er der være plads til både letbane og en cykelsti. Her ud over skal er etableres banedæmninger til letbanespor og cykelsti. Dæmningerne er op til 8 m høje og der skal samlet set bruges 160.000 m3 råjord.