Arbejdsmiljøkoordinator med gode kommunikationsevner

Dan Jord A/S søger en fagligt dygtig arbejdsmiljøkoordinator til vores hovedkontor i Risskov ved Aarhus.

Som arbejdsmiljøkoordinator vil du blive ansvarlig for at vedligeholde og videreudvikle vores arbejdsmiljøledelsessystem, som er opbygget i henhold til OHSAS 18001. Generelt vil dine arbejdsopgaver spænde bredt og vil bl.a. omfatte:

 • fastlæggelse af mål og strategi for arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med AMU og ledelsen
 • implementering og opfølgning på relevante arbejdsmiljømæssige aktiviteter på baggrund af den fastlagte strategi og lovændringer mv.
 • gennemførelse af APV og trivselsundersøgelser samt opfølgning herpå
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU-møder og relevante uddannelses-mæssige aktiviteter inden for arbejdsmiljøområdet i samarbejde med vores KMA-leder
 • planlægning og gennemførelse af såvel interne som eksterne audits
 • løbende digitalisering af relevante procedurer
 • varetagelse af rollen som arbejdsmiljøkoordinator på enkelte projekter, hvor bygherren har overdraget sine forpligtelser til Dan Jord.

Du vil desuden få en vigtig rolle i forhold til rådgivning af vores organisation inden for såvel generelle som projektspecifikke arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at du har gode både skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, og at du evner at kommunikere ”i øjenhøjde” med mange forskellige faggrupper og mennesketyper.

Derudover forventer vi, at du

 • har en relevant faglig uddannelse samt arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer
 • har praktisk erfaring med arbejdsmiljøarbejde på byggepladser, gerne inden for anlæg.
 • har erfaring med udvikling og vedligeholdelse af arbejdsmiljøledelsessystemer iht. OHSAS 18001
 • har erfaring med gennemførelse af audits og sikkerhedsrunderinger
 • er god til at planlægge og prioritere, da du får en bred opgaveportefølje
 • arbejder systematisk, målrettet og selvstændigt med dine opgaver.

Vi tilbyder

 • et spændende og afvekslende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • en velfungerende arbejdsplads med et godt kollegialt sammenhold og et tæt samarbejde på tværs af afdelinger. Som medarbejder bliver du fx automatisk medlem af vores personaleforening, der flere gange årligt inviterer til hyggelige arrangementer såsom bowling, DHL-stafet og fællesspisning mv.
 • stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver og fleksible arbejdstider
 • løn efter kvalifikationer
 • tiltrædelse efter aftale, dog gerne senest 1. juni 2019.

Interesseret?

Du sender din ansøgning inkl. CV og relevante eksamensbeviser pr. e-mail til KMA-leder Eva Dyrberg Jensen, eva@danjord.dk .

Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 11. april 2019.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Eva Dyrberg Jensen på tlf. 40 37 83 68.

Om Dan Jord A/S

Dan Jord A/S er en større østjysk entreprenørvirksomhed, som udfører alle former for anlægsarbejder, primært i Østjylland.

Vores forretningsområde omfatter bl.a. traditionelle jord- og kloakarbejder, forsyningsledningsarbejder, anlægsgartner- og brolæggerarbejder samt anlæg og renovering af idrætsanlæg