Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Dan Jord A/S blev arbejdsmiljøcertificeret d. 02.12.2011.

Alle arbejder gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vi arbejder for et godt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt godt arbejdsmiljø.

Vi vil gennem et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, hvilket bl.a. bidrager til at forebygge arbejdsrelateret sygdom.

Vi vil skabe gode holdninger til arbejdsmiljø samt udvikle nye metoder til sikring af, at vores arbejdsmiljø altid er i top, og at Dan Jord A/S er en foregangsvirksomhed.

Vi vil gennem systematiske analyser af ulykker og nærved ulykker samle så meget erfaring, at vi ved forebyggelse vil søge at undgå ulykker. Et delmål er at komme under branchens gennemsnit og opnå et løbende fald i ulykker.

Vi vil overholde gældende lovgivning og andre krav som organisationen har tilsluttet sig.

Politikken gælder alle firmaets aktiviteter.

Ledelsen forventer, at alle medarbejdere støtter op omkring arbejdsmiljøarbejdet og er aktive forgangsmænd for kolleger og at de medtager arbejdsmiljøet i planlægning af alle aktiviteter.

Århus, februar 2012