Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Dan Jord A/S er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed.

Alle arbejder gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vi arbejder for et sikkerheds- og sundhedsmæssigt godt arbejdsmiljø.

Vi vil gennem et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, hvilket bl.a. bidrager til at forebygge arbejdsrelateret sygdom.

Vi vil skabe gode holdninger til arbejdsmiljø samt udvikle nye metoder til sikring af, at vores arbejdsmiljø altid er i top, og at Dan Jord A/S er en foregangsvirksomhed.

Vi accepterer ikke ulykker og har altid nul ulykker som vores ambition.

Vi vil gennem systematiske analyser af ulykker og nærved ulykker samle så meget erfaring, at vi ved forebyggelse vil hindre, at de sker.

Sikkerhed kommer forud for opgaven.

Vi vil overholde gældende lovgivning og andre krav, som organisationen har tilsluttet sig.

Politikken gælder alle firmaets aktiviteter.

Ledelsen forventer, at alle medarbejdere støtter op omkring arbejdsmiljøarbejdet og er aktive forgangsmænd for kolleger, og at de medtager arbejdsmiljøet i planlægningen af alle aktiviteter.

 

Aarhus, februar 2017