Brolæggerarbejder

Brolægning

Brolægning er en af vores spidskompetencer. Både traditionelle og i særdeleshed komplicerede opgaver. Vores kvalitetsbevidste medarbejdere leverer altid gode resultater, og de arbejder med kreative udførelsesmetoder.

Anlægsgartner
Dan Jord påtager sig ikke blot at anlægge og reetablere udenomsarealer. Vi udfører også gerne den løbende vedligeholdelse, så arealet altid tager sig bedst muligt ud. En stab af specialuddannede medarbejdere, som råder over de mest moderne maskiner og hjælpemidler, sørger for, at omgivelserne præsenteres på flotteste vis.