Grøn vedligehold

Værdiskabelse gennem vedligeholdelse

• Servicekontrakter på grønne arealer
• Stubfræsning og hugning af flis
• Træfældning

Vedligeholdelse af belægninger, græsarealer og plantebede
Dan Jord A/S tilbyder komplette vedligeholdelsesløsninger, som indebærer forundersøgelser, udarbejdelse af plejeplan, pleje samt løbende optimering af plejeplanen. Alt i alt bidrager vi med at passe på de værdier og investeringer, der ligger i anlægget, og det forlænger levetiden.

Stubfræsning og hugning af træflis
Træstubbe kan være til stor irritation, men det kan nemt undgås. Endda uden at man bagefter står med nye problemer i form af et stort hul og en træstub, man ikke kan komme af med. Fræseren hugger stubben i småstykker, og træflis kan oven i købet bruges som dekoration i havens bede.

Grønt er godt for øjnene
Udenomsarealerne giver ofte det første indtryk, og Dan Jord A/S har ekspertisen til at sikre et præsentabelt og velplejet ydre for enhver virksomhed, boligforening eller kommunal instans. Vi udfører både nyanlæg,
renovering og vedligeholdelse, så alle bliver budt velkommen i skønne omgivelser. Vi slår græsset, passer bedene, beskærer buskene og fejer flisearealerne. Kvalitetsplanen er en fast del af plejeplanen, som medvirker til at sikre opfølgning og et højt niveau. Dan Jord Dan Jord A/S s vedligeholdelsesafdeling rummer kvalificeret personel med mange års erfaring inden for drift og vedligehold af grønne områder og andre udenomsarealer.
Når omgivelserne kræver det, har vi desuden mulighed for at opsætte en mobil afskærmning.

Topkapning og træfældning
Vores uddannede fældningsspecialister går professionelt til hver opgave og tilrettelægger fældningen, så hver eneste gren lægges nøjagtigt som planlagt. Vi vedligeholder også trægrupper og mindre skovarealer og har erfaring med udtyndning, klipning, lugning og gødskning.

Referencer