Multibaner og legepladser

Få pulsen op med et nyt lege- og aktivitetsområde

Dan Jord A/S udfører alle former for udendørs aktivitets- og legeområder, herunder nyanlæg og renovering af:
• Multibaner med varierende underlag
• Legepladser og skolegårde med mange forskellige aktivitetsmuligheder
• Skater-, og parkourfaciliteter
• Udendørs fitnessområder.

Gennem årene har vi stået for udførelsen af en række multibaner og legeområder forskellige steder i Danmark, heriblandt Randers Realskole samt Elsted Skole og Skåde Skole i Aarhus.

Senest har vi anlagt et nyt skater- og aktivitetsområde på Læssøesgades Skole i det centrale Aarhus, som blev indviet i oktober 2016. Anlægget blev udført i samarbejde med et byggecrew af dedikerede skatere fra FSR Beton.

Af andre spændende projekter kan nævnes anlæggelsen af en nyskabende ”pulspark” i Kildebjerg Ry, der består af i alt tre forskellige aktivitetszoner – en legezone, en sansezone og en pulszone - som forbindes af et ca. 5 km langt stisystem. Derudover har vi anlagt et fodboldeksperimentarium for Boldklubben Herning Fremad - et projekt, som ud over anlæggelse af flere kunstgræsbaner også omfattede etablering af en række forskellige aktivitetsmuligheder i terræn og på asfalt.

Sikkerhed frem for alt
Børnenes sikkerhed bliver ikke overladt til tilfældigheder, imens vores arbejde står på. Forsvarlig afskærmning sikrer, at nysgerrigheden ikke tager over, og at børnene ikke kan komme ind på arbejdsområdet.

Langtidsholdbare løsninger med minimal vedligeholdelse
Alle vores løsninger er langtidsholdbare og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Anlægsfasen, fra første spadestik til aflevering af et færdigt anlæg, afhænger af anlæggets præcise udformning og vejret, men ligger typisk på 1-2 måneder. Vi er fleksible og indretter gerne anlægsperioden efter ferieperioder mv.