Golfbaner

Golfbaner af høj kvalitet – Anlæg af golfbaner

• Anlæg af nye og udvidelse af eksisterende baner
• Redesign, service, vedligeholdelse og reparationsarbejde
i tæt samarbejde med bygherren
• Kvalificerede medarbejdere og specialiserede maskiner
• Baner af bedste kvalitet

Fra start til slut
Dygtige, kvalificerede medarbejdere og en specialiseret maskinpark gør, at Dan Jord A/S hurtigt kan indrette sig til både store og små opgaver over hele landet. Maskinparken tilpasses i takt med opgavernes art, så vi altid har det maskinel, som passer til projekterne.

Tilfredse bygherrer og topresultater
Etablering af golfbaner tager udgangspunkt i et tætsamarbejde med bygherre og banearkitekt. Dermed sikres et topresultat hvad angår kvaliteten af banen – uanset om der er ale om helt nye baner, tilpasninger eller reparationer.

Golfbaner af høj kvalitet
Dan Jord A/S anlægger golfbaner af høj kvalitet. Hvad enten opgaven er at anlægge en helt ny bane, redesigne, vedligeholde, reparere eller udvide en eksisterende bane, har vi erfaringer fra alle typer projekter.

Ikke på kompromis med kvaliteten
Af hensyn til holdbarheden og også de fremtidige driftsudgifter, lægger vi stort fokus på kvaliteten. Det er af afgørende betydning, at drænjord og drænsand passer sammen, så banen får tilpas mængde vand, og alt overflødigt vand ledes væk. Samtidig har vækstjordens kvalitet stor betydning for banens evne til atholde på næringsstofferne.

Referencer