Multibaner og legepladser

Udvalgte referencer

  • Puls Parken Ry – anlæg af park med aktivzone for børn og motionsarealer for voksne. Anlæg af kunstig sø med yogaø. Udført i 2012
  • Haderslev, etablering af 2. generations minikunstgræsbane med mål og bander, 2008-2009
  • Randers Realskole, renovering af skolegård – etablering af sandkasse og multibane, 2007
  • Elsted Skole, etablering af multibane, sandkasse, græsvolde og fliseområde til undervisningsbrug, 2006
  • Frederiksberg Kommune, etablering af fire 2. generations kunstgræsbaner på Lindevangsskolen, Søndermarksskolen, Skolen La Coursvej og Skolen Duevej, 2005-2006