danjord_logo
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg

Vedligehold

Vedligeholdelse af udearealer ved 24 lokalcentre, ældreboliger og plejeboliger i Aarhus Kommune

sundhed-og-omsorg-vestervang-6-www

Vedligeholdelse af udearealer ved 24 lokalcentre, ældreboliger og plejeboliger, dækkende et samlet areal på ca. 155.000 m² i Aarhus Kommune.

Kontrakten omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver:

 • Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning

 • Ukrudtsbekæmpelse samt renholdelse af bede og arealer

 • Hækklipning

 • Beskæring, udtynding og fornyelse af buske og træer

 • Løvopsamling

 • Vedligeholdelse af krat og hegn

 • Vedligeholdelse af belægninger (veje og stier mv.)

 • Fejning med maskine

 • Vedligeholdelse og rengøring af inventar

 • Affaldsopsamling og –håndtering

 • Vintertjeneste.

Kontrakten omfattede følgende lokationer:

 1) Lokalcenter Toftegården                             

 2) Ældreboligerne Torpevænget 41-61       

 3) Ældreboligerne Bronzealdertoften 14-34

 4) Lokalcenter Bjerggården                             

 5) Ældreboligerne Nord 1, 2 og 3                    

 6) Lokalcenter Abildgården                           

 7) Lokalcenter Hasle                                         

 8) Ældreboligerne Provstebakken 4-10            

 9) Ældreboligerne Morten Eskesens Vej          

10) Lokalcenter Fuglebakken                             

11) Ældreboligerne Møllevangs Allé                 

12) Lokalcenter Trøjborg                                    

13) Lokalcenter Vestervang

14) Bofællesskabet Sjællandsgade 50

15) Lokalcenter Møllestien

16) Lokalcenter Carl Blochs Gade

17) Ældreboligerne Nordrevej

18) Plejeboligerne Thorsvej 30

19) Lokalcenter Åbygård

20) Ældreboligerne Hejredalsvej 2-12

21) Plejeboligerne Ceres Allé 13

22) Plejeboligerne Vestervang 42-44

23) Plejeboligerne Thorsvej 2

24) Frivillighuset Folkestedet

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

2009 – 2019

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

2009 – 2019

Kompetencer