danjord_logo
Aarhus letbane I/S

Aarhus letbane

Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling.

imag0514-www

Forberedelsesarbejder til den nye letbane i Aarhus. Arbejderne blev udført på en tre km lang strækning på Randersvej fra Mejlgade til Nehrus Allé. Randersvej er blandt de mest tættrafikerede indfaldsveje i Aarhus – der var derfor i hele projektperioden stort fokus på at opretholde en fornuftig trafikafvikling på strækningen.

Projektet omfattede i hovedtræk følgende arbejder og mængder:

 • Trafikomlægning og trafikregulering under udførelse af arbejdet

 • Optagning af ca. 5.600 lbm eksisterende kantsten

 • Optagning af ca. 2.200 m2 eksisterende belægninger

 • Ombygning af eksisterende tunnel under Nørrebrogade

 • Forberedelse for to nye tunneller mellem Aarhus Universitet og Aarhus Sygehus med tilhørende spuns, pæle og betonarbejder

 • Afrømning og bortskaffelse af muld og jord i forskellige forureningsklasser, i alt ca. 15.000 m3

 • Omlægning af eksisterende ledninger og kabler

 • Etablering af 120 nye brønde

 • Grundvandssænkning

 • Lægning af ca. 3.700 meter nye afløbsledninger

 • Nedgravning af trækrør

 • Udlægning af ca. 3.700 m2 bundsikring og stabilt grus

 • Etablering af ca. 4.000 m2 ny asfaltbelægning inkl. afmærkning

 • Sætning af ca. 5.500 lbm kantsten

 • Sætning af ca. 1.715 lbm chaussésten

 • Såning af ca. 900 m² græs

 • Levering og plantning af træer

 • Etablering af 21 gadelamper.

Bygherre

Aarhus Letbane I/S

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 – 2016

Kompetence
Bygherre

Aarhus Letbane I/S

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 – 2016

Kompetence