danjord_logo
Aarhus Universitet

Belægning i Juragården

Nyanlæg af belægning i Juragården på Bartholins Allé samt renovering af tre pladser og trappeanlæg ved Teltpladsen / Stakladen på Ringgaden. Begge steder blev der anvendt antikke gule kulbrændte teglklinker som belægning.

largeclick_uniny1

Nyanlæg af belægning i Juragården på Bartholins Allé samt renovering af tre pladser og trappeanlæg ved Teltpladsen / Stakladen på Ringgaden. Begge steder blev der anvendt antikke gule kulbrændte teglklinker som belægning.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Lægning af 2.200 m² klinker i Juragården

  • Omlægning af 3.200 m² klinker ved Teltpladsen / Stakladen

  • Etablering af op til 1,3 meter høje støttemure i gule klinker

  • Etablering af ramper i gule klinker

  • Etablering af diverse trapper i forskellige højder i gule klinker. Trapperne blev etableret på betonfundament og med indbygget varme

  • Terrænregulering

  • Drænarbejder i 4,5 meters dybde

  • Tætning af tunnel på tværs af gården.

Bygherre

Aarhus Universitet

Rådgiver

C. F. Møller Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2012

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør
Bygherre

Aarhus Universitet

Rådgiver

C. F. Møller Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2012

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør