danjord_logo
AlmenBo Aarhus

Grøn vedligehold

Vedligeholdelse af grønne områder for tre boligafdelinger i Aarhus

dsc_4165-ver-2

Vedligeholdelse af grønne områder for tre boligafdelinger i Aarhus.

Kontrakten omfatter bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver:

  • Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning

  • Ukrudtsbekæmpelse samt renholdelse af bede og arealer

  • Hækklipning

  • Beskæring, udtynding og fornyelse af buske og træer

  • Løvopsamling

  • Vedligeholdelse af krat og hegn.

Bygherre

AlmenBo Aarhus

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

2006 – 2021

Kompetencer
Bygherre

AlmenBo Aarhus

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

2006 – 2021

Kompetencer