danjord_logo

Eskelunden

dsc_4117-ver-2

Aarhus Kommune Eskelunden Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus. Gennem projektet blev Eskelunden omdannet til et attraktivt rekreativt område, som kan benyttes af såvel familier og uddannelsesinstitutioner som naturelskere og motionister i hverdagen. Derudover skal området fremover […]

Gudrunsvej, Karré A

gudrunsvej

Svanen Byg ApS Gudrunsvej, Karré A Jord-, kloak-, gartner- og belægningsarbejder Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Ramning af 120 m2 spuns for lokal bundudskiftning Etablering af sandpude for 165 boliger Udgravning af fundament Kloakarbejder i og udenfor bygning i jord Tilfyldning af sand mellem fundamenter. Belægnings- og gartnerarbejder. Bygherre Svanen Byg ApS Rådgiver Søren […]

Krydsombygning Nordre Ringvej – Viborgvej

img_3502-1

Silkeborg Kommune Krydsombygning Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej i Silkeborg til et niveaufrit, signalreguleret kryds. Ombygningen sker ved, at Nordre Ringvej hæves samtidig med, at Viborgvej udvides. Derudover omfatter entreprisen etablering af nye svingbaner, stier, fortov, støttemure, støjskærme og belysning foruden nedbrydning af en eksisterende vejbro. Dan Jords arbejder omfatter […]

Fredeliggørelse af Ryesgade

dsc_3751

Aarhus Kommune Fredeliggørelse af Ryesgade Etablering af faste pullerter og sænkbare steler ved de tre indkørsler til Ryesgade fra hhv. Ny Banegårdsgade, Rosenkrantzgade og Sønder Allé. Formålet med adgangsbegrænsningen er dels at skabe bedre forhold for fodgængere og beboere, dels at reducere risikoen for skader på belægninger og byrumsinventar ved at begrænse omfanget af kørende […]

Krathusvej

dsc_3570

Privat kunde Krathusvej, Risskov Omlægning af haveanlæg ved privat villa Omlægning af haveanlæg ved privat villa på Krathusvej i Risskov ved Aarhus. Entreprisen omfattede belægnings- og beplantningsarbejder, herunder etablering af stier, trapper, p-areal og kampestensmur, omlægning af eksisterende terrasse samt etablering af ny belysning. Derudover forskønnelse af husets sokkel ved pålimning af skåret granit, svarende […]

Filmbyen

Aarhus Kommune Filmbyen Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede etablering af bl.a. ny svingbane på Sydhavnsgade, nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: […]

Nabolaget, Etape 2

dsc_3974

Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget, etape 2 Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfattede opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer. Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder i forbindelse med realiseringen af 2. […]

Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej

dsc_4092

Aarhus Kommune Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende […]

Filmbyen

dsc_3723-ver-2

Aarhus Kommune Filmbyen Etablering af nyt byrum ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar. Materialerne i Filmbyens nye byrum er en blanding af nyt og gammelt, men med et moderne og rustikt […]

Lillerupparken

dsc_3194

Syddjurs Kommune Lillerupparken Anlægsgartnerarbejde i forbindelse med opførelse af Byens Hus samt 41 nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter i Rønde. Anlægsgartnerarbejde i forbindelse med opførelse af Byens Hus samt 41 nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter i Rønde. Byggeriet, som var det hidtil dyreste byggeri i Syddjurs Kommunes’ historie, blev […]