danjord_logo

P-plads i Skejby

hedager-44-www

Fokus Asset Management A/S P-plads i Skejby Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus. Formålet med udvidelsen var at skabe ekstra kapacitet og bedre faciliteter for ejendommens lejere, herunder at fremtidssikre faciliteterne til større udbredelse af el-biler. I alt blev der etableret 96 nye p-pladser ved kontorbygningen. Udvidelsen […]

Katrinebjergvej, Hastighedsdæmpning

dsc_4105

Aarhus Kommune Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af […]

Nabolaget, Etape 2

img_4426

Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget, Etape 2 Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfatter opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer. Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder i forbindelse med realiseringen af 2. […]

Etablering af steler på mindet

dsc_1681

Aarhus Kommune Etablering af steler på Mindet Etablering af sænkbare pullerter på Mindet i det centrale Aarhus med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området omkring Dokk1. Etablering af sænkbare pullerter på Mindet i det centrale Aarhus med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området omkring Dokk1. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder […]

Vidtskuevej, Viby J

58210747687__46b3a5fd-6730-486b-af30-ff7207f0c5c2

Aarhus Kommune Vidtskuevej Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af 14.000 m² rekreative arealer ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m². Projektet omfattede anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af 14.000 m² rekreative arealer ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby […]

Olof Palmes Allé

dsc_3603

PKA Olof Palmes Allé Forskønnelse af udearealer ved PKAs ejendom på Olof Palmes Allé 27-33 i det nordlige Aarhus Forskønnelse af udearealer ved PKAs ejendom på Olof Palmes Allé 27-33 i det nordlige Aarhus. PKA’s ejendom blev opført i 2013 og består af fem boligblokke med i alt 87 lejligheder. Projektet omfattede bl.a. udvidelse og […]

Østerby Allé, Tranbjerg

img_5279

Aarhus Kommune Østerby Allé, Tranbjerg Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende stitunnel under Østerby Allé i Tranbjerg op til den eksisterende brandvej langs Tranbjergskolen. Derudover ændring af den eksisterende trappe ved tunnelen, så trappeforløbet blev tilpasset den nye rampe. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i flere […]

Tingvej, Hornslet, Etape 1

20190614_101010-beskåret

Syddjurs Kommune Tingvej, Hornslet, Etape 1 Byggemodning. 1. etape omfattede etablering af nye vej- og belægningsområder samt gravning for forsyningsledninger frem til byggefelter. Byggemodning af nyt boligområde på Tingvej i Hornslet. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder: Rydning af eksisterende beplantning og belægninger Afgravning af ca. 1.550 m3 råjord ved terrænregulering Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ved opgravning […]

Mindebrogade og skolegade

mindebrogade-skolegade

Aarhus Kommune Mindebrogade og Skolegade Færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med kortlæsere Færdiggørelsesarbejder på en del af Mindebrogade, Skolegade og Europaplads i Aarhus Midtby. Entreprisen omfattede bl.a. færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med […]

Nabolaget, etape 1

dsc_4135-ver-2

Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget etp. 1 Belægnings- og beplantningsarbejder Projektet på Katrinebjerg omfattede etablering af blandt andet granitterrasser til de mange nye lejligheder, en ny P-kælder med colosten samt betonsten på de udendørs p-pladser samt taghaveopbygbning oven på p-dækket med æggebakkedræn og systemjord. Derudover omfattede projektet også etablering af et indbydende udeliv i form […]