danjord_logo

Hornbæk, Kunstgræsbane

nov_19_første_rulle

Støtteforeningen for Hornbæk Kunstgræsbane KUNSTGRÆSBANE HORNBÆK Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner.   Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner. Banen er beliggende ved Randers Firmasport i Hornbæk. Arbejdet omfattede i hovedtræk: Rydning af eksisterende naturgræsbane […]

Private Kunder

20160811_092133-1

Diverse kunder PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER Pleje og vedligeholdelse af haver for en række private kunder i bl.a. Risskov, Skåde, Aarhus V, Hasselager og Hammel.   Pleje og vedligeholdelse af haver for en række private kunder i bl.a. Risskov, Skåde, Aarhus V, Hasselager og Hammel. Omfanget af den årlige pleje og vedligeholdelse varierer […]

GVI, Kunstgræsbane

img_7827

Gentofte Kommune GVI KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny 11-mands kunstgræsbane   Etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på GVIs baneanlæg i Gentofte Kommune. Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning Afrømning og bortkørsel af ca. 6.100 tons muld Afretning af råjordsplanum Etablering af dræn og afvanding Udlægning af ca. 1.200 m³ bundsikring Udlægning af […]

Ellekærskolens Idrætsanlæg

img_1166

Aarhus Kommune ELLEKÆRSKOLEN Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7.   Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7. Det eksisterende drænanlæg blev erstattet af et nyt drænanlæg, som blev tilsluttet til eksisterende brønd og regnvandsledning ved bane 8. Det samlede baneareal udgjorde i alt ca. […]

Vidtskuevej, Viby J

img_6633

Aarhus Kommune VIDTSKUEVEJ, VIBY J Boldbane og rekreative arealer ved Vidtskuevej i Viby J   Anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m² ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af 14.000 m² rekreative arealer. Banen blev anlagt på et kuperet areal med […]

Mascot

foto-a-12-02-2018-1

Mascot International A/S TAGTERRASSER Etablering af naturstensbelægninger på fem tagflader   Etablering af tagterrasser på Mascots nye domicil ved Pårup vest for Silkeborg. I alt etablerede Dan Jord ca. 550 m² naturstensbelægning fordelt på fem forskellige tagflader. Belægningen bestod af store granitfliser med en størrelse på 1,2 x 0,8 meter. Hver flise vejede derfor omkring […]

Præstemarkskolen, Søften

præstemarksskolen

Favrskov Kommune PRÆSTEMARKSKOLEN Udvidelse af eksisterende naturgræsbane til fodbold   Udvidelse af den eksisterende boldbane ved Præstemarksskolen i Søften. Entreprisen omfattede desuden mindre arbejder ved SGF’s idrætsanlæg ved Neptunvej 17 i Søften. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning af eksisterende løbebaner, længdespringsbaner og arealer for bygning Levering og indbygning af 400 m3 vækstjord Vækstjordsbearbejdning […]

Bestseller

bestseller-1-www

Bestseller A/S TAGHAVER OG -TERRASSER Etablering af ti taghaver og tagterrasser i mange forskellige niveauer, i alt ca. 4.000 m2.   I perioden 2014-2015 forestod Dan Jord etableringen af taghaver og tagterrasser i forbindelse med opførelsen af Bestsellers nye domicil ved Aarhus Havn (Pier 2). Domicilet består af en række bygninger, som ligger forskudt i […]

Gl. Silkeborg Stadion, Kunstgræsbaner

silkeborg-1009

Silkeborg Kommune GL. SILKEBORG STADION Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg   Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg. Entreprisen omfattede følgende hovedmængder: Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg Afrømning af ca. 630 m³ muld på en del af baneanlægget Afretning […]

Moesgaard Museum

img_0509

Moesgaard Museum GRØNT TAG Det grønne tag består primært af en 9.800 m² stor græsflade, der om vinteren bruges som kælkebakke   I forbindelse med opførelsen af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning stod Dan Jord for udførelsen af alle landskabs-, jord- og kloakarbejder, herunder etableringen af et grønt tag oven på bygningen. Det grønne tag består […]