danjord_logo

Omlægning af transmissionsledning langs E45

Kredsløb Transmission A/S Omlægning af transmissionsledning langs E45 Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra en del af den eksisterende trans-missionsledning, med en diameter på ø323/450 mm, der ligger i nød-sporet ved E45 ved Aarhus Syd-motorvejen, til en ny transmissionsledning med en diameter på ø325/560 mm, placeret væk fra motorvejen Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra […]

Transmissionsledning Ry

Ry Varmeværk Transmissionsledning Ry Etablering af fjernvarme transmissionsledning i twinrør (139-139 / 450 mm) mellem Ry Varmeværk og Rye Kraftvarmeværk, i forbindelse med fusion af de 2 værker Entreprisen indeholder anlægsarbejde, rørleverancer og smedeentreprise, traditionel underboring under Gudensøen, og projektering og udførsel af baneunderføring, ved stålrørsunderpresning Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Anlægsentreprisen: Trafikhåndtering og […]

Vintertjeneste, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning   Opgaven omfatter: Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor af klasse 2 veje Dan Jord A/S stiller selv med traktor til ruten, Aarhus Kommune stiller med plov og saltspreder Maskinføreren skal være klar til at påbegynde arbejdet inden for 45 minutter efter udkald på alle tider af døgnet i hele […]

Vintertjeneste, Aarhus Havn

Aarhus Havn Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning på Aarhus Havn Opgaven omfatter: Glatførebekæmpelse og snerydning af veje, pladser og cykelstier ved Aarhus Havn, heruder Østhavnsvej ud til Molslinjen Dan Jord A/S stiller selv med traktorer med plov og saltspreder til ruten. Ved større mængder af sne stiller Dan Jord A/S også med gummiged til at flytte […]

Vintertjeneste, Favrskov Kommune

Favrskov Kommune Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning i Favrskov Kommune Opgaven omfatter: Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor af klasse 2 veje Glatførebekæmpelse og snerydning med redskabsbære af fortove og stier. Manuelt glatførebekæmpelse og snerydning af stier, trapper, ved fodgængeovergange og buslommer, hvor maskiner ikke kan være. Dan Jord A/S stiller selv med traktor samt back-up traktor […]

Lidl – Nyt hovedkontor og P-hus

Lidl Danmark K/S Lidl – Nyt hovedkontor og P-hus Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter og cykelstativer Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter […]

Engholmvej, Lisbjerg

Aarhus Kommune Engholmvej, Lisbjerg Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til Randersvej. Formålet med vejen er, at lede trafik vest om Lisbjerg.  Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til […]

Cykelstier Holmevej

Aarhus Kommune Cykelstier Holmevej Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove på Holmevej, på strækningen imellem krydset ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej til Skovriddervej ved Carl Nielsens Vej, samt 2 nye lyskryds ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej samt Holmevej/Rosenvangs Allé, som en del af […]

Ladestation Purhus

Clever A/S Ladestation, Purhus Clever A/S opfører en ladestation til elbiler med plads til opladning af 12 biler. Clever A/S opfører en ladestation til elbiler med plads til opladning af 12 biler. Lade- punkterne kan levere en effekt på op til 300 kWh, hvilket betyder, at 12 elbiler kan lade fra 0-80% på 20 min. […]

Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen

Aarhus Kommune Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen Etablering af øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen. Øvelsesterrænet skal forestille de scenarier som Brandvæsnet kan komme ud til i deres hverdag.   Bygninger / boliger opføres i skibscontainere. Derudover er der udført et ”skib” i hhv. stål og beton, inkl. to trappetårne på ca. 12 meters højde. Entreprisen omfattede følgende […]