danjord_logo
Silkeborg Varme A/S

Bakkevænget

Renovering af fjernvarmeledninger på Bakkevænget i Silkeborg.

bakkevænget-6-beskåret

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger i parcelhuskvarter.

Nyt ledningsnet blev som udgangspunkt etableret i det eksisterende tracé og i Twinrør, serie 3. Derudover omfattede entreprisen nye stikledninger blev som udgangspunkt etableret som en AluFlex Twin, serie 2 i dimension Ø26-26/125.

Stikledninger blev renoveret frem til eksisterende sokkel, hvor de blev tilsluttet eksisterende stik.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af knap 2 km rørgrav

  • Udførelse af 300 m styret underboring

  • Renovering af 85 stk. stikledninger

  • Lægning af 650 m kabelrør (2 stk. Ø40)

  • Etablering af fem alarm-/omløbsskabe

  • Optagning og gensætning af 1.100 lbm kantsten

  • Udlægning af 500 m² asfaltslidlag

  • Reetablering af private haver og indkørsler mv.

Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer