danjord_logo
Aarhus Kommune

Biocover

Etablering af biocover på den tidligere Eskelund Losseplads i det sydlige Aarhus.

billede1

Projektet omfattede etablering af biocover på den tidligere Eskelund Losseplads i det sydlige Aarhus. I forbindelse med affaldsnedbrydningen udledes der metan, som med en biocoverløsning kan omdannes til CO2. Derved reduceres de negative  miljøpåvirkninger fra lossepladsen, idet metan som drivhusgas er ca. 25 gange mere skadeligt for klimaet end CO2.

Entreprisen omfattede gravearbejder, ændring af indretningen af brønde, etablering af ledninger til transport af metan samt udlægning af et gasfordelingslag i form af knust beton og et metanoxidationslag i form af kompost.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Rydning af eksisterende vegetation og vækstlag
  • Afrømning af ca. 600 m³ muld
  • Afgravning af ca. 1.100 m³ råjord
  • Håndtering af overskudsjord/-muld
  • Tætning af to boringer og etablering af to nye kondensbrønde
  • Etablering af ca. 80 m transportledninger ø160 mm mellem brønde og biofiltre
  • Etablering af ca. 100 m manifolds ø160 mm og ca. 575 m gasdrænledninger ø80/92 mm i biofiltre
  • Udlægning af ca. ca. 3.200 m² knust beton og kompost
  • Udlægning af ca. 650 m³ jordvolde omkring biofiltre og biovinduer
  • Tilsåning af overflade på biofiltre og biovinduer med frøblanding, i alt ca. 2.800 m².
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence