danjord_logo
Danish Waste Solutions ApS

Biocover

Etablering af biocover på allerede eksisterende affaldsdeponi ved Vejle Genbrugsstation

gravemaskine-www

Projektets formål var at omdanne udsivende methan fra affaldsdepotet til kuldioxid, der er mindre skadeligt for atmosfæren. Biocoveret blev derfor etableret i de felter, hvor udsivningen af methan var størst.

Biocover blev etableret på følgende måde:

Den rene dækjord over affaldsdepotet blevet gravet af og kørt bort. Derefter blev der etableret fordelingsdræn og et højpermeabelt fordelingslag af 30 cm knust beton/byggeaffald. Oven på dette blev der udlagt 80 cm kompost.

Biocoveret blev etableret på tre områder samt omkring fem eksisterende brønde. Det samlede areal udgjorde ca. 8.500 m2.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afgravning og bortkørsel af ca. 11.000 tons jord
  • Etablering af ca. 2.200 lbm dræn
  • Udlægning af ca. 3.200 tons knust beton
  • Udlægning af ca. 50.000 tons kompost.
Bygherre

Danish Waste Solutions ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence
Bygherre

Danish Waste Solutions ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence