danjord_logo
Favrskov Kommune

Bjergegårdsvej

Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger.

img_1725

Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger. Byggemodningen udføres i området omkring Bjergegårdsvej, Haarvej og Haldumvej i den nordlige del af Hinnerup.

Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brolægnings- og afmærkningsarbejder samt arbejder for kloakforsyning.

Entreprisen indeholder både etablerings- og færdiggørelsesarbejder.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Afrømning af ca. 21.650 m³ muld
 • Afgravning af ca. 8.650 m³ råjord
 • Indbygning af ca. 6.800 m³ råjord, ca. 3.800 m² filtergrus og ca. 4.100 m² filterjord samt udlægning af ca. 35.000 m² muld
 • Etablering af ca. 925 m spildevandshovedledning, ca. 1.150 m drænledninger og ca. 30 stk. infiltrationsbrønde
 • Etablering af ca. 850 m boligveje og stikveje, ca. 700 m asfaltstier, ca. 500 m grusstier og ca. 400 m² torve arealer, herunder indbygning af ca. 3.300 m³ bundsikring og ca. 11.600 m² stabilt grus samt udlægning af ca. 15.500 m² asfalt
 • Sætning af ca. 2.200 lbm granitkantsten og ca. 700 m² granitchaussésten
 • Etablering af ca. 1.100 m grøfter og ca. 1.500 m² regnbede
 • Etablering af afvandingsbassin på ca. 2.250 m²
 • Såning af ca. 30.000 m² græs- og blomsterfrøblandinger
 • Udlægning af ca. 200 m² plantemåtter
 • Montering af færdselstavler og bomme
 • Pleje af plantearealerne i to år efter aflevering.
Bygherre

Favrskov Kommune

Landskabearkitekt

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

December 2020 – juli 2021

Kompetence
Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

December 2020 – juli 2021

Kompetence