Børnehaven Rosen.jpg
Aarhus Kommune

Børnehaven Rosen

Ombygning af tidligere SFO til børnehave

Landskabsarbejder ved Børnehaven Rosen i forbindelse med ombygning af Rosenvangsskolens tidligere SFO til børnehave. 

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Rydning af eksisterende beplantning

  • Etablering af sokkeludluftning med Milford Canyon sokkelrendesystem

  • Bundopbygning

  • Jordregulering af institutionens udearealer

  • Etablering af nyt indgangsparti med trappe og rampe

  • Etablering af sti og terrasse med betonfliser 10 x 20 x 7,5 cm

  • Etablering af græsamering SF 65%.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Regnbuen Arkitekter m.a.a.

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetencer