Jette Tikjøbs Plads
Aarhus Kommune

Jette Tikjøbs Plads

Etablering af en ny stor plads på Pier 4, Aarhus Ø

Entreprisen omfattede etablering af en ny stor plads, Jette Tikjøbs Plads, på Pier 4 som led i anlæggelsen af den nye havnebydel, Aarhus Ø.

Projektet omfattede etablering af et ca. 2.000 m² stort asfaltområde til parkering, et godt 740 m² stort arrangementsareal i betonfliser samt tre hævede græsarealer med træer og bænke. Endvidere var færdiggørelse af Bugtpromenaden på strækningen ud for Jette Tikjøbs Plads en del af entreprisen.

Dan Jord har siden færdiggørelsen forestået vedligeholdelsen af pladsen, herunder træpleje.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Etablering af parkeringsareal med 2.000 m² asfaltbelægning

  • Etablering af underbygning for belægninger

  • Støbning af ca. 200 m² promenadedæk i beton

  • Etablering af 1.000 m² betonbelægning med præfabrikerede fliser inkl. linjedræn. Fliserne havde en størrelse på 4,0 x 0,8 x 0,25 m

  • Etablering af 1.000 m² græsopholdsarealer samt betonstøttemure

  • Etablering af trædæk langs en ny kanal samt kantbelægning

  • Levering og montering af vejsøm, cykelstativer, bænke og træplinte

  • Plantning af 25 stk. opstammede store træer

  • Diverse kabelføringer.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

August 2012 - april 2013

Kompetencer