Mindebrogade-Skolegade.jpg
Aarhus Kommune

Mindebrogade og Skolegade

Færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med kortlæsere

Færdiggørelsesarbejder på en del af Mindebrogade, Skolegade og Europaplads i Aarhus Midtby.

Entreprisen omfattede bl.a. færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med kortlæsere.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, herunder løbende afspærring og indhegning af skiftende arbejdsfelter

 • Opbrydning af eksisterende asfalt- og fortovsbelægning inkl. kantsten

 • Etablering af 2 rendestensbrønde samt højdejustering af eksisterende brønde

 • Indbygning af bundsikringsgrus og stabilt grus

 • Etablering af ca. 100 m² armeret, insitustøbt betonbelægning i felter

 • Retablering af chausséstensbelægning, fortovsfliser og kantsten

 • Sætning af ca. 50 lbm specialbetonkantsten ved kørebaner

 • Etablering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter

 • Udlægning af ca. 300 m² asfaltslidlag

 • Opsætning af skilte

 • Montage af 6 faste stelere og 4 sænkbare stelere inkl. fundament

 • Plantning af 6 træer i plantehuller med Stratacells

 • Pleje af træer i 3 år efter etablering.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer