Musikhuset 1.jpg
Aarhus Kommune

Musikhuset Aarhus

Renoveringer af bassiner, belægninger og granitkunst

Dan Jord har gennem de seneste fem år udført en række forskellige arbejder for Musikhuset Aarhus, heriblandt renovering af det store spejlbassin foran Musikhuset, renovering af fem bassiner med springvand samt omlægning af chausséstensbelægninger og granitkunst forskellige steder på Musikhusets matrikel.

Alle arbejder er udført med behørig respekt for de tanker og idéer, som lå til grund for etableringen af Musikhuset og Musikhusparken tilbage i 1980’erne.

Flere af de brolægningsarbejder, som Dan Jord har udført, har haft en særdeles kompleks karakter. Dette gælder ikke mindst renoveringen af spejlbassinet, som er belagt med chaussésten i et helt bestemt mønster kaldet øksehoved forbandt. I forbindelse med renoveringen blev den eksisterende belægning taget op og – efter udskiftning af rør og montering af ny bassindug – nøje genetableret i det oprindelige mønster. Belægningen i bassinet består af i alt 378 m² chaussésten – to tredjedele rød Bohus og en tredjedel grå Bohus.

Tilsvarende gælder i forhold til de fem udendørs bassiner med springvand, som Dan Jord renoverede i perioden 2014-2015. Bassinernes størrelse spænder fra Ø1.000 mm til Ø3.500 mm. Ligesom i forbindelse med renoveringen af spejlbassinet omfattede arbejdet optagning af eksisterende belægning samt genetablering af chausséstensbelægningen både i og omkring bassinerne efter, at de eksisterende betonkar var udskiftet med plastik.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Preben Skaarup Landskab

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 - 2017

Kompetencer