Rammeaftale CBA.jpg
Aarhus Kommune

Rammeaftale

Nyanlæg og ændringer inden for trafik- og vejområdet i område Aarhus Midt

Rammeaftalen med Center for Byens Anvendelse omfattede både nyanlæg og ændringer inden for trafik- og vejområdet i område Midt (inden for Ringgaden i Aarhus Kommune).

Rammeaftalen omfattede i hovedtræk følgende typer af opgaver:

  • Belægningsarbejder

  • Skiltearbejder

  • Afmærkningsarbejder

  • Kloakarbejder.

Rammeaftalen omfattede opgaver med en samlet vurderet anlægssum på max. 300.000 kr. ekskl. moms pr. opgave. Større arbejder blev sendt i mini-udbud blandt de entreprenører, der havde en rammeaftale inden for området.

Arbejderne blev typisk udført i eksisterende bymæssige bebyggelse, hvorfor arbejderne blev udført med størst mulig hensyntagen til trafikafviklingen samt beboere og erhvervsdrivende i de berørte områder. Dette gjaldt eksempelvis i forhold til materialeoplæg samt begrænsning af støj og støv mv.

Som eksempler på belægningsarbejder, herunder fortovsarbejder, der blev udført i regi af rammeaftalen i løbet af aftaleperioden, kan bl.a. nævnes følgende:

  • Cykelringen i Aarhus: På den indre cykelring i det centrale Aarhus blev der udpeget 18 indsatsområder, hvoraf Dan Jord udførte omkring de 13 af områderne. Arbejdet omfattede fjernelse af de gamle cykelringsfliser, hvorefter der blev etableret asfalt i stedet. P-båse blev udført med brostenskant og udfyldt med chaussésten i buer. I alt etablerede vi ca. 2.400 m² chaussésten og 1.300 lbm brostenskanter.

  • Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø: Etablering af 150 meter fortov i tre meters bredde.

  • Fortovsudbygning, Øgaderne: Sætning af i granitkantsten samt chaussésten og brosten på Samsøgade, Ny Munkegade og Grønnegade

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013 - 2017

Kompetencer