Mindebro Torv.jpg
Aarhus Kommune

Mindebro Torv

Renovering af torv

Renovering af Mindebro Torv i det centrale Aarhus.

Projektet omfattede følgende hovedarbejder:

 • Trafikregulering

 • Rydning af eksisterende træer samt nedtagning af skilte mv.

 • Opbrydning af eksisterende belægninger

 • Etablering af ny afvanding

 • Grave- og tildækningsarbejder for diverse ledningsarbejder

 • Opbygning af ny bund

 • Lægning af 719 m² betonfliser i forskellige størrelser på selve torvet og fortove

 • Sætning af 223 m² kløvede chaussésten

 • Sætning af 199 lbm kantsten i beton

 • Etablering af 58 lbm ledelinier

 • Plantning af fem nye træer

 • Plantning af græsser og sedum

 • Etablering af fire nedgravede affaldscontainere

 • Montering af nyt byrumsinventar (skilte og affaldsbeholdere)

 • Udlægning af 600 m² nyt slidlag på kørebanen.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 - 2017

Kompetencer