Viborg Gågader.jpg
Viborg Kommune

Renovering af gågader

Viborg Midtby

Projektet omfattede renovering af gågaderne i Viborg Midtby. Arbejdet omfattede et samlet belægningsareal på ca. 7.000 m² og blev udført i etaper over tre år. Projektet blev i 2016 hædret med Brolæggerlaugets Brolæggerpris.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Omlægning af trafik samt trafikregulering

 • Opgravning af ca. 7.000 m² eksisterende belægninger

 • Etablering af ny bund

 • Ca. 100 stk. nye tagbrønde og vejbrønde

 • Etablering af rørbassin Ø1600 inkl. to betonbygværker

 • Renovering af kloakker

 • Etablering af ca. 350 lbm hovedkloakledninger inkl. brønde

 • Renovering af ca. 1.370 lbm fjernvarmeledninger

 • Ca. 400 lbm vandledninger

 • Etablering af ca. 2.000 lbm kabelrør

 • Etablering af ca. 4.000 lbm nye kommunikationskabler

 • Etablering af nye granitbelægninger i form af comfortsten, ledelinjer, brugte brosten og låsebånd

 • Etablering af vandkunst på torvet.

Bygherre

Viborg Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2011 - 2013

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør