Vitus Berings Plads 1.jpg
Horsens Kommune

Vitus Berings Plads

Infrastrukturprojekt i Horsens midtby

Infrastrukturprojekt i Horsens midtby. Entreprisen omfattede omlægning af vej og rydning af tidligere p-plads, som blev ombygget til granitarealer, inkl. kloakomlægninger.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Trafikregulering

  • Rydning af eksisterende belægninger

  • Etablering af 200 lbm afvanding og 30 stk. brønde

  • Opbygning af ny bund

  • Etablering af 4.200 m² belægning med granitfliser

  • Udlægning af 2.200 m² asfalt

  • Etablering af ny vandkunst med tilhørende vandingsanlæg

  • Etablering af 100 lbm støttemur

  • Etablering af 45 lbm linjedræn

  • Plantning af fem nye træer inkl. plantebede.                

Bygherre

Horsens Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 - 2013

Kompetencer