Vestre Kirkegård.jpg
Aarhus Kommune

Nordre og Vestre Kirkegård

Vedligeholdelse af Nordre og Vestre Kirkegård i Aarhus

Vedligeholdelse af Nordre Kirkegård og Vestre Kirkegård i Aarhus.

Kirkegårdene dækker et samlet areal på hhv. ca. 15 ha (Nordre Kirkegård), hhv. ca. 17 ha (Vestre Kirkegård).

Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver:

 • Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning

 • Ukrudtsbekæmpelse samt renholdelse af bede og arealer

 • Hækklipning

 • Beskæring, udtynding og fornyelse af buske og træer

 • Løvopsamling

 • Vedligeholdelse af krat og hegn

 • Vedligeholdelse af belægninger (veje og stier mv.)

 • Fejning med maskine

 • Vedligeholdelse og rengøring af inventar

 • Affaldsopsamling og –håndtering

 • Vintertjeneste

 • Gravning og dækning af grave samt urnenedsættelser

 • Vedligeholdelse af gravsteder med pasningsordning

 • Grandækning

 • Kapeltjeneste.

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

2011 - 2016

Kompetencer