Ryhaven.jpg
Østjysk Bolig

Vedligehold

Vedligeholdelse af udearealer i 15 boligområder i Aarhus Kommune

Vedligeholdelse af udearealer i 15 boligområder beliggende i Aarhus Kommune: Havkærvænget, Rønnehegnet, Tilst Søndervej, Tuestensvej, Stavnsvej, Bymosevej, Nymarks Allé, Tronkærgårdsvej, Bispehaven, Præstevangsvej, Bjørnholms Allé, Rosengården og Ryhaven.

Kontrakten omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver:

 • Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning

 • Ukrudtsbekæmpelse samt renholdelse af bede og arealer

 • Hækklipning

 • Beskæring, udtynding og fornyelse af buske og træer

 • Løvopsamling

 • Vedligeholdelse af krat og hegn

 • Vedligeholdelse af belægninger (veje og stier mv.)

 • Fejning med maskine

 • Vedligeholdelse og rengøring af inventar

 • Affaldsopsamling og -håndtering

 • Vintertjeneste.

Bygherre

Østjysk Bolig

Entrepriseform

Fast vedligeholdelseskontrakt

Udførelsesperiode

1998 - 2020

Kompetencer