København, 5 kunstgræsbaner 1.jpg
Københavns Kommune

5 kunstgræsbaner

Etablering af fem kunstgræsbaner, med et samlet kunstgræsareal på ca. 36.000 m²

Etablering af fem kunstgræsbaner med et samlet kunstgræsareal på ca. 36.000 m².

Entreprisen omfattede følgende idrætsanlæg:

 • Kløvermarkens Idrætsanlæg (11.322 m²)

 • Sundby Idrætspark (11.154 m²)

 • Tingbjerg Idrætspark (3.205 m²)

 • Ryparken Idrætsanlæg (2.492 m²)

 • Valby Idrætspark (8.214 m², fodbold- og hockeybane).

Projekterne omfattede følgende arbejder:

 • Afgravning og bortskaffelse af jord kl. 0-4 inkl. udarbejdelse af jordhåndteringsplan

 • Etablering af drænsystem inkl. tilkobling til eksisterende regnvandssystem

 • Udlægning af aktivt kul

 • Etablering af veldrænende bundopbygning

 • Etablering af hegn omkring banerne

 • Etablering af lysanlæg

 • Etablering af vandingsanlæg på banen i Valby

 • Etablering af nødvendige belægninger og kantsten

 • Etablering af kunstgræsbelægning.

Bygherre

Københavns Kommune

Totalrådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2014 - 2015

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør