Aalborg, Hornevej
Aalborg Kommune

Opvisningsbane ved Hornevej

Omlægning af AaBs eksisterende opvisningsbane ved Hornevej i Aalborg. Banen havde et samlet areal på 9.600 m²

Entreprisen omfattede jord- og afvandingsarbejder samt baneopbygning med drænlag, vækstlag og rullegræs.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Afgravning og bortkørsel af ca. 10.000 m³ jord
 • Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende dræn- og vandingssystem, i alt ca. 1.525 lbm
 • Indbygning af ca. 5.000 m³ bundsikring
 • Finplanering af bundsikringslag
 • Etablering af ca. 2.075 lbm drænledninger i drænkasse
 • Etablering af ca. 600 lbm tværgående drænrender i drængrus (franske dræn)
 • Sætning af 5 rensebrønde og 1 sandfangsbrønd
 • Udlægning af ca. 9.600 m² geotekstil
 • Udlægning af ca. 1.500 m³ drængrus
 • Udlægning af ca. 1.000 m³ vækstlagssand og ca. 1.500 m³ vækstjord
 • Regulering og planering af dræn- og vækstlag
 • Gødskning af vækstlag
 • Udlægning af ca. 9.600 m² rullegræs
 • Pleje af banen frem til aflevering (klipning og vanding).

Bygherre

Aalborg kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2021

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør