Præstemarksskolen.jpg
Favrskov Kommune

Præstemarkskolen

Udvidelse af eksisterende naturgræsbane til fodbold

Projektet omfattede udvidelse af den eksisterende boldbane ved Præstemarkskolen i Søften. Entreprisen omfattede desuden mindre arbejder ved SGF’s idrætsanlæg ved Neptunvej 17 i Søften.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Rydning af eksisterende løbebaner, længdespringsbaner og arealer for bygning

  • Levering og indbygning af 400 m3 vækstjord

  • Vækstjordsbearbejdning

  • Udlægning af 2.000 m2 rullegræs

  • Græssåning og gødskning på et 4.000 m2 stort areal

  • Etablering af 4 m højt boldhegn.

  • Etablering af tilløb til længdespring samt udvidelse af springgrav inkl. belægninger, kantsten og sand.

Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør