Drænarbejde med kædegraver.jpg
Silkeborg Kommune

Boldbaner Funder

Etablering af nye boldbaner på i alt 22.000 m²

Projektet omhandlede etablering af nye boldbaner på i alt 22.000 m² i Funder ved Silkeborg.

Arbejderne omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

 • Afrømning og bortkørsel af muld

 • Afretning af råjord

 • Etablering af nyt drænsystem – i alt ca. 3.700 lbm. Drænarbejdet blev udført med kædegraver

 • Etablering af 11 spule- og drænbrønde

 • Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin

 • Muldudlægning og -bearbejdning

 • Tilkørsel af nyt grovsand

 • Grubning og stensamling

 • Såning af græs

 • Gødskning

 • Plantning af læbælte

 • Etablering af boldhegn

 • Pleje- og vedligeholdelse i 1 år efter etablering.

Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør