DS Arena, Hobro 1.jpg
Hobro IK Fodbold

DS Arena

Omlægning af banen i.h.t. DBU's krav til superligabaner inkl. nyt banevarme- og vandingsanlæg

Omlægning af banen på DS Arena i Hobro i henhold til DBUs krav til superligabaner. Derudover omfattede entreprisen etablering af nyt banevarme- og vandingsanlæg.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Etablering af varmeanlæg, herunder 30.000 m slanger varmeslanger i banen

  • Etablering af vandingsanlæg inkl. 65 m³ vandtank

  • Klargøring af eksisterende vækstjord 115 m x 75 m

  • Græssåning og gødskning af banen samt pleje frem til første kamp seks uger senere

  • Udlægning af ca. 600 m² kunstgræs på serviceveje

  • Etablering af system for opsamling af regnvand fra tribune.

Bygherre

Hobro IK Fodbold

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Totalentreprise / Partnering

Udførelsesperiode

2014

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør