IMG_1166.JPG
Aarhus Kommune

Ellekærskolen

Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7.

Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7. Det eksisterende drænanlæg erstattes af et nyt drænanlæg, som tilsluttes til eksisterende brønd og regnvandsledning ved bane 8. Det samlede baneareal udgør i alt ca. 27.600 m².

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opmærkning på baner til nyt drænanlæg

 • Gravning af ca. 4.900 m drænrender

 • Bortkørsel af opgravet jord

 • Afretning af bund

 • Nedlægning af ca. 4.900 m drænrør og sætning af ca. 25 brønde

 • Indmåling af dræn, ledninger og brønde med GPS i System 34

 • Udlægning af filterdug og ca. 370 m³ filtersand

 • Udlægning af vækstlagsmuld i 25 cm tykkelse

 • Udlægning af topdressing

 • Vertidræning og slidsedræning

 • Græssåning på drænrender og øvrige berørte arealer, i alt ca. 1.500 m²

 • Græsklipning på bane 5, 6 og 7 i hele anlægsperioden.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni - juli 2019

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør