Give Stadion.jpg
Vejle Kommune

Give Stadion

Etablering af en ny 11 mands fodboldbane på Give stadion

Projektet omfattede etablering af en ny 11 mands fodboldbane på Give Stadion. Den nye fodboldbane blev anlagt med naturgræs i Fredskovsområdet nord for den eksisterende fodboldbane.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Rydning af skovareal og eksisterende trådhegn

  • Afgravning og bortkørsel af skovbundsmuld

  • Terrænregulering af sandlag

  • Etablering af afvanding, herunder 825 m drænledninger

  • Etablering af vækstlag

  • Udlægning af muld på grøfter og skråninger

  • Græssåning på boldbane, grøfter og skråninger

  • Tilplantning af nyt skovareal

  • Pleje indtil aflevering.

Bygherre

Vejle Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer
Line Munk Mathiesen

Line Munk Mathiesen

Entrepriseleder

Ingeniør