Hårup Skole.jpg
Aarhus Kommune

Hårup Skole

Renovering og supplering/fornyelse af eksisterende afløbs- og drænanlæg på ca. 2,5 fodboldbane

Projektet omhandlede renovering og supplering/fornyelse af eksisterende afløbs- og drænanlæg på ca. 2,5 fodboldbane – benævnt bane 1, 2 og 3 – på Hårup Skoles Idrætsanlæg.

Entreprisen indeholdt følgende hovedmængder:

  • Etablering af 3.678 meter PVC, Ø92/80 mm - Ø113/128 mm

  • Sløjfning af ni brønde

  • Udskiftning af 167 meter drænledning Ø150 mm med Ø145/160 mm PVC dræn

  • Sætning af 28 stk. Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde samt tre stk. Ø425 mm drænbrøde

  • Udlægning af 4.000 meter vækstlag

  • Opretning af baneanlæg ved drænrender.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2016

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør