Herning Fodboldeksperimentarium 2.jpg
Boldklubben Herning Fremad

Fodboldekspirement

Eksperimentet består af et kunstgræsområde med tilstødende aktivitetsbånd og et friluftseksperiment placeret på de omkringliggende baner, eventplads til koncerter mm.

Etablering af fodboldeksperimentarium for Boldklubben Herning Fremad forud for Europamesterskaberne i fodbold for U-21 hold i 2011, hvor Herning var en af værtsbyerne.

Herning Fodboldeksperiment er etableret på Boldklubben Herning Fremads eksisterende baner i det vestlige Herning.

Herning Fodboldeksperiment består af mange områder med forskellige aktiviteter. Kunstgræsområdet består af en kunstgræsbane i naturlig størrelse samt en mini-kunstgræsbane. Kunstgræsarealerne omkranses af gummibelægning, hvor der er placeret forskellige træningsstationer.

Nord for kunstgræsbanen blev der etableret en eventplads til afholdelse af koncerter. Øst for kunstgræsbanen blev der etableret et såkaldt aktivitetsbånd bestående af forskellige træningsstationer og baner til basket, fodboldsquash, stangfodbold mv. Aktivitetsbåndet blev etableret med asfaltbelægning og fungerer også som adgangsvej til eventpladsen.

Rundt omkring i terrænet blev der etableret fire jordvolde mellem de eksisterende naturgræsbaner. Jordvoldene, der fungerer som siddepladser, blev opbygget med overskudsjord fra etableringen af kunstgræsbanen samt tilkørt råjord fra andre byggeprojekter i området.

Projektet omfattede endvidere etablering af bandebane, mini-græsbane, balancebomme, armgangsstativer, trampoliner, beachvolleybane, længdespringsbane, klatremur, hoppelandskab og mange andre aktivitetsmuligheder i terrænet. Endelig omfattede projektet også etablering af belysning samt en række betonelementer, der fungerer som afgrænsning mellem de forskellige områder.

Arbejdet omfattede følgende hovedmængder:

 • Etablering af 3.300 m dræn og afvanding

 • Etablering af jordvolde (33.000 m³)

 • Nedgravning af 1.500 m kabelrør

 • Bund- og stabilgrusarbejder (4.000 m³)

 • Etablering af 450 m vandrender

 • Græssåning på et 27.000 m² stort areal

 • Etablering af 3. generations kunstgræstæppe på 9.200 m² inkl. shockpad

 • Etablering af stadionbelysning bestående af 6 stk. 22 m høje lysmaster inkl. betonfundamenter

 • Etablering af gadebelysning på aktivitetsbånd

 • Hegnsarbejder

 • Etablering af 300 siddeplinte

 • Anlæggelse af 1.700 lbm grusstier

 • Etablering af 500 m² flisebelægning

 • Etablering af 140 stk. L-elementer i beton

 • Etablering af 3.000 m² asfaltbelægning samt 2.200 m² EPDM gummibelægning inkl. drænasfalt.

Bygherre

Boldklubben Herning Fremad

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

August 2010 - juni 2011

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør